Start     Pelargoner     Fuchsior     Änglatrumpeter     Sommarplantor     Öppettider     Kontakt/Karta     Om oss    
[Tillbaka]
Gibbosina Purple

Övriga hybrider

Hybrid. P. gibbosum x P. 'Cortusina'. Framtagen av Jan Edgar Martinsen

Purpur med gul mitt

Enkel